Doctoral Academy Programme Bookings


Welcome Guest
Home > Browse > Research skills > Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil > Details
In order to register for a session, you must first log in. You will be returned to the workshop session, once logged in.
Details
Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil
Domain: A1 Knowledge base

Fformat y Gweithdy: Gwybodaeth a Thrafodaeth
Addas ar gyfer: Pawb

Mae Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg yn agored i fyfyrwyr ôl-raddedig o bob prifysgol ledled Cymru. Ei nod yw helpu myfyrwyr ôl-raddedig i ddatblygu eu sgiliau unigol a’u paratoi i fod yn ymchwilwyr o’r radd flaenaf. Bydd hyn yn eu galluogi i hyrwyddo eu cyflogadwyedd a chystadlu am swyddi ar ddiwedd eu hastudiaethau. Mae’r Rhaglen yn cynnwys 36 o weithdai sgiliau a ddarperir yn ystod semester cyntaf y flwyddyn academaidd drwy gyfres o 4 cwrs preswyl. Caiff y gweithdai eu cyflwyno gan staff academaidd profiadol, llyfrgellwyr prifysgol a llyfrgellwyr cenedlaethol, yn ogystal ag arbenigwyr gyrfaoedd a chyflogadwyedd o bob rhan o Gymru. Darperir yr holl hyfforddiant yn rhad ac am ddim, a bydd y Coleg yn darparu llety ac yn cyfrannu at dreuliau teithio pawb fydd yn mynd i’r amrywiaeth o weithdai. Cewch fanylion llawn y Rhaglen ar wefan y Coleg: http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ymchwil/rhaglensgiliauymchwil/

Presenters