Doctoral Academy Programme Bookings


Welcome Guest
Home > Browse > Research skills > Ymweliad ag Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan > Details
In order to register for a session, you must first log in. You will be returned to the workshop session, once logged in.
Details
Ymweliad ag Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan
Domain: A1 Knowledge base

Fformat y Gweithdy: Gwybodaeth
Addas ar gyfer: Pawb

Yn ogystal â bod yn ganolfan ymwelwyr boblogaidd, mae gan Amgueddfa Sain Ffagan archifau a chasgliadau heb eu hail ar bob agwedd ar hanes cymdeithasol a diwylliannol Cymru. Dyma gyfle i gwrdd â staff yr Amgueddfa er mwyn gweld sut y maent yn ymdrin â’r casgliadau hynny a’u dehongli ar gyfer y cyhoedd. Mae’r gweithdy hwn yn rhan o ddarpariaeth Ysgol y Gymraeg ar gyfer myfyrwyr ei rhaglen MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Mae croeso i fyfyrwyr ymchwil fynychu’r gweithdai hyn ac maent ar gael i fyfyrwyr o bob Ysgol. Dyddiad/ Amser: i’w gadarnhau Cyflwynydd: Staff Amgueddfa Sain Ffagan.

Presenters


Session