Doctoral Academy Programme Bookings


Welcome Guest
Home > Browse > Research skills > Ymweliad ag Archify Morgannwg > Details
In order to register for a session, you must first log in. You will be returned to the workshop session, once logged in.
Details
Ymweliad ag Archify Morgannwg
Domain: A1 Knowledge base

Fformat y Gweithdy: Gwybodaeth
Addas ar gyfer: Pawb

Bydd y cyflwyniad hwn yn trafod sut i gael mynediad at Archifau Morgannwg a’u defnyddio. Mae’r gweithdy hwn yn rhan o ddarpariaeth Ysgol y Gymraeg ar gyfer myfyrwyr ei rhaglen MA. Mae croeso i fyfyrwyr ymchwil fynychu’r gweithdai hyn ac maent ar gael i fyfyrwyr o bob Ysgol. Dyddiad/Amser: i’w gadarnhau Cyflwynydd: Staff Archifau Morgannwg

Presenters


Session