Doctoral Academy Programme Bookings


Welcome Guest
Home > Browse > Career management > Beth nesaf? Cyflogadwyedd a Hyrwyddo Gyrfa > Details
In order to register for a session, you must first log in. You will be returned to the workshop session, once logged in.
Details
Beth nesaf? Cyflogadwyedd a Hyrwyddo Gyrfa
Domain: B3 Professional and career development

Bydd y gweithdy Cymraeg hwn yn rhoi’r cyfle ichi baratoi ar gyfer amrywiaeth o lwybrau gyrfa gan eich cynorthwyo i bwyso a mesur sut y byddwch yn trosi eich sgiliau i fyd gwaith.
Mae’r gweithdy hwn yn rhan o ddarpariaeth Ysgol y Gymraeg ar gyfer myfyrwyr ei rhaglen MA. Mae croeso i fyfyrwyr ymchwil fynychu’r gweithdai hyn ac eant ar gael i fyfyrwyr o bob Ysgol. Dyddiad/Amser: I’w gadarnhau Cyflwynydd: Amrywiol, Cymraeg.

Presenters


Session